บทความ

กันยายน
2016
05

ไข้เลือดออก : โลกจะน่าอยู่ขึ้น ถ้ายุงดูดไขมันแทนเลือด!

โรคไข้เลือดออก คือ โรคติดที่มีสาเหตุมาจากเชื้อไวรัสเดงกี่ อาการของโรคนี้มีความคล้ายกับโรคไข้หวัดใหญ่ แต่มีความรุนแรงมากกว่า

อ่านต่อ