บทความ

ธันวาคม
2016
08

องค์อัครศาสนูปถัมภก

“...ศาสนานั้น จะเป็นศาสนาใดก็ตาม ย่อมมีจุดประสงค์หลายอย่างหลายชั้น และแต่ละศาสนามีวิธีปฏิบัติต่างๆกัน ซึ่งสรุปแล้วก็คือ วิธีหาความสุข ความร่มเย็นให้แก่ตัว การขึ้นสวรรค์หรือการสำเร็จคือ การบรรลุความสุขสุดยอดนั่นเอง...”

อ่านต่อ
ธันวาคม
2016
07

รัชกาลที่ ๙ แห่งพระราชจักรีวงศ์

นับแต่นั้น พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศร รามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ไทยรัชกาลที่ ๙ แห่งราชจักรีวงศ์โดยสมบูรณ์ ทรงตั้งพระราชปณิธานที่จะร่วมทุกข์ร่วมสุขกับประชาชนของพระองค์ พัฒนานำความเจริญสุขสวัสดีมาสู่ประเทศชาติอย่างแน่วแน่และดีที่สุดที่จะทรงทำได้

อ่านต่อ
ธันวาคม
2016
05

สมเด็จพระอนุชาธิราช

เช้าของวันที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ.๒๔๘๙ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนันทมหิดล เสด็จสวรรคตโดยกระทันหัน จึงทรงได้รับการอัญเชิญให้เสด็จขึ้นครองราชสมบัติสืบราชสันตติวงศ์ เมื่อพระชนมายุเพียง ๑๘ พรรษาเศษ

อ่านต่อ