อื่นๆ

ธันวาคม
2019
07

พลังบุญทิพยร่วมสร้าง ครั้งที่ 137 วัดพระธาตุดอยตุง

ทิพยประกันภัย นำหน่วยหนุมานทิพยจิตอาสาและกัลยาณมิตรธรรม จัดโครงการสร้างบุญมหากุศล “พลังบุญทิพยร่วมสร้าง ครั้งที่ 137”

อ่านต่อ
พฤศจิกายน
2019
19

ครั้งแรกในรอบ 700 ปี โครงการอัญเชิญ “พระบรมเกศาธาตุ” จากประเทศศรีลังกา เพื่อความเป็นสิริมงคลแด่พุทธศาสนิกชนและปวงชนชาวไทย

ทิพยประกันภัย ในฐานะกรรมการดำเนินโครงการร่วมงานแถลงข่าว โครงการอัญเชิญ “พระบรมเกศาธาตุ” จากประเทศศรีลังกา

อ่านต่อ