บทความ

มิถุนายน
2020
02

ครั้งแรกของไทย ม.อ.รวมพลังนักวิจัย ร่วมกับภาคเอกชน พัฒนาชุดตรวจคัดกรองการติดเชื้อไวรัส (PSU COVID-19) รู้ผลได้อย่างรวดเร็ว

ครั้งแรกของไทย ม.อ.รวมพลังนักวิจัย ร่วมกับภาคเอกชน พัฒนาชุดตรวจคัดกรองการติดเชื้อไวรัส (PSU COVID-19) รู้ผลได้อย่างรวดเร็ว

อ่านต่อ
พฤษภาคม
2020
20

ใบขับขี่หมดอายุทำไงดี

กรมการขนส่งทางบกมีการประกาศมาตรการในช่วงโควิด-19 ให้เลื่อนการเปิดการให้บริการในส่วนของใบอนุญาตขับขี่ ทำให้ผู้ขับขี่ไม่สามารถทำใบขับขี่ใหม่ได้ในช่วงนี้

อ่านต่อ