บทความ

มิถุนายน
2022
22

หลักพิจารณา ทำประกันการเดินทางที่ไหนดี ให้คุ้มครองตลอดเส้นทาง

หลักในการเลือก ทำประกันการเดินทางที่ไหนดี พิจารณาได้จากจำนวนผู้เดินทางว่าไปเป็นหมู่คณะหรือเดินทางคนเดียว โดยทั่วไปแล้วจะให้การคุ้มครองต่อความเสียหายทางร่างกายและชีวิตของผู้เอาประกัน รวมถึงการสูญเสียทรัพย์สินที่เกิดขึ้นระหว่างเดินทาง สามารถเลือกความคุ้มครองเพื่อการเดินทางได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

อ่านต่อ
มิถุนายน
2022
22

ความคุ้มครองประกันภัยรถยนต์ชั้น 3 เหมาะกับการใช้งานรถแบบไหน

ความคุ้มครองประกันภัยรถยนต์ชั้น 3 ค่อนข้างเหมาะสมกับรถยนต์ที่มีการใช้งานมาเป็นเวลานาน ซึ่งมักจะอยู่ที่ 7 ปีขึ้นไป โดยเบี้ยประกันของประกันภัยประเภทนี้มีราคาถูกและให้ความคุ้มครองต่อคู่กรณีเป็นสำคัญ ซึ่งก่อนที่บริษัทจะทำการจ่ายเงินส่วนไหนทดแทน จะต้องทำการตรวจสอบว่าผู้เอาประกันเป็นผู้กระทำผิดตามกฎหมายอย่างชัดเจนเสียก่อน

อ่านต่อ
มิถุนายน
2022
22

ตอบคำถาม ประกันชั้น สาม คือ อะไร พร้อมบอกเหตุผลดี ๆ ของการทำประกัน

ประกันชั้น สาม คือ โอกาสสำหรับผู้ที่ต้องการทำประกันภัยทางเลือกให้กับยานพาหนะของคุณโดยมีข้อดีมากมายที่จะช่วยให้ผู้ครอบครองรถและผู้คนบนท้องถนนได้รับความเสียหายที่เกิดขึ้นจากอุบัติเหตุครั้งนั้น ๆ ให้น้อยที่สุด โดยผู้เอาประกันจะต้องเป็นผู้กระทำผิดตามกฎหมายอย่างชัดเจนบริษัทประกันจึงจะดำเนินการชดเชยค่าสินไหมต่าง ๆ ให้ตามเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้

อ่านต่อ