อื่นๆ

พฤศจิกายน
2019
19

ครั้งแรกในรอบ 700 ปี โครงการอัญเชิญ “พระบรมเกศาธาตุ” จากประเทศศรีลังกา เพื่อความเป็นสิริมงคลแด่พุทธศาสนิกชนและปวงชนชาวไทย

ทิพยประกันภัย ในฐานะกรรมการดำเนินโครงการร่วมงานแถลงข่าว โครงการอัญเชิญ “พระบรมเกศาธาตุ” จากประเทศศรีลังกา

อ่านต่อ
พฤศจิกายน
2019
12

“พลังบุญทิพยร่วมสร้าง ครั้งที่ 136” เนื่องในเทศกาลลอยกระทง (เดือนยี่เป็ง)

ทิพยประกันภัย นำหน่วยหนุมานทิพยจิตอาสาและกัลยาณมิตรธรรม จัดโครงการสร้างบุญมหากุศล “พลังบุญทิพยร่วมสร้าง ครั้งที่ 136”

อ่านต่อ