สุขภาพ

มกราคม
2017
19

ของขวัญจากประกันสังคม

สำนักงานประกันสังคมใจดี เตรียมของขวัญรับปี 2560 ให้แก่ลูกจ้าง นายจ้าง และสถานประกอบกิจการ โดย เปิดโอกาสให้เข้าถึงการบริการของภาครัฐได้สะดวกรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของผู้ใช้แรงงาน

อ่านต่อ
กันยายน
2016
05

ไข้เลือดออก : โลกจะน่าอยู่ขึ้น ถ้ายุงดูดไขมันแทนเลือด!

โรคไข้เลือดออก คือ โรคติดที่มีสาเหตุมาจากเชื้อไวรัสเดงกี่ อาการของโรคนี้มีความคล้ายกับโรคไข้หวัดใหญ่ แต่มีความรุนแรงมากกว่า

อ่านต่อ