สุขภาพ

มกราคม
2017
19

ของขวัญจากประกันสังคม

สำนักงานประกันสังคมใจดี เตรียมของขวัญรับปี 2560 ให้แก่ลูกจ้าง นายจ้าง และสถานประกอบกิจการ โดย เปิดโอกาสให้เข้าถึงการบริการของภาครัฐได้สะดวกรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของผู้ใช้แรงงาน

อ่านต่อ