รถยนต์

พฤษภาคม
2020
20

ใบขับขี่หมดอายุทำไงดี

กรมการขนส่งทางบกมีการประกาศมาตรการในช่วงโควิด-19 ให้เลื่อนการเปิดการให้บริการในส่วนของใบอนุญาตขับขี่ ทำให้ผู้ขับขี่ไม่สามารถทำใบขับขี่ใหม่ได้ในช่วงนี้

อ่านต่อ