รถยนต์

เมษายน
2017
05

ตรวจ-จับ-ปรับ ผู้โดยสารไม่คาดเข็มขัดนิรภัย หากมีเข็มขัดต้องคาดทุกที่นั่ง

คนขับต้องแจ้งให้ผู้โดยสารทราบ ผู้โดยสารก็ต้องมีหน้าที่คาด หากพบมีความผิดจะมีการเทียบปรับ

อ่านต่อ