ประกันภัย

สิงหาคม
2017
29

การทำประกันภัย พ.ร.บ. รถยนต์

พรบ รถยนต์ เป็นการทำประกันภัยภาคบังคับที่รถยนต์ทุกคัน ทุกประเภทต้องมี เพื่อคุ้มครองตัวบุคคลเมื่อประสบอุบัติเหตุ ทั้งตัวผู้ขับขี่ ผู้โดยสาร และบุคคลภายนอก หรือคู่กรณี ซึ่งเราเรียกว่าผู้ประสบภัยจากรถนั่นเอง โดยจะได้รับความช่วยเหลือเป็นค่ารักษาพยาบาล หรือค่าปลงศพ ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายถูกหรือฝ่ายผิดก็ตาม

อ่านต่อ
สิงหาคม
2017
22

ประกันรถยนต์ที่ไหนดี : เปรียบเทียบประกันรถยนต์ ให้คุ้มเปรียบเทียบจากอะไรได้บ้าง

การเปรียบเทียบประกันภัยรถยนต์ ควรเลือกให้เหมาะกับรถยนต์ และพฤติกรรมการขับขี่ของผู้ให้รถให้มากที่สุด

อ่านต่อ