ประกันภัย

กรกฎาคม
2018
16

9 ข้อควรรู้ประกันไม่จ่าย

กฎจราจรเป็นข้อกำหนดที่ผู้ใช้ถนน อย่างผู้ขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัด หากไม่ปฏิบัติตามมีกรณีใดบ้างที่ไม่ว่าจะเกิดอุบัติเหตุประกันก็ไม่คุ้มครอง

อ่านต่อ