บทความ

ธันวาคม
2016
12

พระมหากรุณาก่อเกื้อทั่วแผ่นดิน

วันฉัตรมงคล ๕ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๓๐ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ นายกรัฐมนตรีในขณะนั้น ในนามของรัฐบาลได้จัดงานสโมสรสันนิบาต เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายชัยมงคลเป็นกรณีพิเศษกว่าทุกปี ทั้งได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตประกาศความสมานฉันท์ของปวงชนชาวไทยทั่วประเทศ ถวายประราชสมัญญา “มหาราช” แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

อ่านต่อ
ธันวาคม
2016
11

พระบรมโพธิสมภารปกเกล้าปวงประชา

ทางรัฐบาลได้กราบบังคมทูลว่าจะขอพระราขทานพระบรมราชานุญาตสร้างพระบรมราชานุสรณ์ แต่พระองค์ท่านได้มีพระราชดำรัสว่า “อย่าสร้างอนุสาวรีย์เลย สร้างถนนดีกว่าได้ประโยชน์กับคนส่วนใหญ่” ดังนั้นรัฐบาลจึงได้สร้างถนนวงแหวนขึ้น และขอพระราชทานนามว่า “ถนนรัชดาภิเษก”

อ่านต่อ
ธันวาคม
2016
09

พระบารมีแผ่ไพศาล

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีพระบรมราชวินิจฉัยเห็นสมควรที่จะเสด็จฯเยือนต่างประเทศ ตามที่มิตรประเทศเหล่านั้นกราบบังคมทูลอัญเชิญเสด็จอย่างเป็นทางการ จึงเป็นวาระแรกที่ทรงปฏิบัติพระองค์เสมือนเป็นผู้แทนของประเทศไทยออกสู่โลกกว้าง ปรากฏพระองค์ในความเป็นคนไทยให้โลกได้รู้จัก ทั้งยังทรงถือเป็นพระราชกรณียกิจที่สำคัญยิ่ง เพราะทรงมีพระราชดำริว่า “ประเทศต่างๆจะรักใคร่กันดีต้องอาศัยประมุขของแต่ละชาติมีความสัมพันธ์กันเป็นรากฐาน”

อ่านต่อ