ท่องเที่ยว

ตุลาคม
2017
18

พลาดต่อเที่ยวบิน เพราะสายการบินต้นทาง

หากเที่ยวบินต้นทางเกิดดีเลย์เป็นชั่วโมง หายนะแห่งการเดินทางอาจมาเยือน ทำให้ไปต่อเที่ยวบินถัดไปไม่ทัน ประกันภัยการเดินทางช่วยคุณได้

อ่านต่อ