ท่องเที่ยว

กรกฎาคม
2016
27

ความแตกต่างระหว่าง 'นักท่องเที่ยว' กับ 'นักเดินทาง' คุณเป็นแบบไหน

นักท่องเที่ยว (Tourist) กับ นักเดินทาง (Traveller) มีสไตล์การเที่ยวที่แตกต่างกันไป 14 ภาพที่จะบ่งบอกว่าคุณเป็นสายเที่ยวแบบไหน

อ่านต่อ