ประกันภัยการเดินทางสบายใจทั่วไทย

ประกันภัยเดินทางสบายใจทั่วไทย จากทิพยประกันภัย ให้ความคุ้มครอง
ครอบคลุมทุกการเดินทางทั่วไทย ทั้งชีวิต ทรัพย์สินและค่ารักษา
พยาบาล ตอบสนองทุกความต้องการของคุณ ให้คุณได้เที่ยว
อย่างสบายใจตลอดการเดินทาง

เบี้ยประกันภัย

ค่าเบี้ยประกันภัยขึ้นอยู่กับ:

  • แผนประกันภัยที่คุณต้องการ
  • ระยะเวลาเดินทาง

ดาวน์โหลดแผนความคุ้มครอง และราคาเบี้ยประกัน

ดาวน์โหลด

เงื่อนไขการรับประกันภัย

1) สำหรับผู้เอาประกันภัยที่มีอายุ 1 - 70 ปีเท่านั้น

2) แบบประกันภัยนี้ไม่คุ้มครองอุบัติเหตุขณะขับขี่ หรือโดยสารจักรยานยนต์

รายละเอียด
การเดินทางของคุณ

0 วัน
ระยะเวลาเดินทาง (วัน)