ประกันเติมไมล์

ประกันเติมไมล์ (ประกันสำหรับคนขับน้อย)
ประกันรถยนต์สำหรับผู้ขับน้อย คุ้มครองตามระยะทางสามารถเลือกได้ 5,000 กิโลเมตร หรือ 10,000 กิโลเมตร เพื่อให้ความคุ้มครองตามระยะทาง ซึ่งเหมาะกับลูกค้าที่ใช้รถน้อย ความคุ้มครองเหมือนประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 ทุกประการ

ความคุ้มครอง

รถเสียหาย

รถหาย

รถไฟไหม้

น้ำท่วม

บาดเจ็บ/เสียชีวิต
ผู้ขับขี่/ผู้โดยสาร

ชีวิตและทรัพย์สิน
บุคคลภายนอก

ช่องทางการซื้อประกันรถยนต์

ซื้อประกันออนไลน์ โทร 1736