สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้า FIT Auto

สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้า FIT Auto

สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้า FIT Auto

FIT Auto ร่วมกับ ทิพยประกันภัย มอบสิทธิ์ประกันภัยอุบัติเหตุ ฟรี!
ทุนประกันภัยสูงสุด 100,000 บาท แก่ลูกค้าที่ใช้บริการ FIT Auto
ลงทะเบียนรับสิทธิ์ตั้งแต่วันนี้

คลิกเพื่ออ่านความคุ้มครอง

FIT Auto ร่วมกับ ทิพยประกันภัย
มอบสิทธิ์ประกันภัยอุบัติเหตุ ฟรี!
ทุนประกันภัยสูงสุด 100,000 บาท
แก่ลูกค้าที่ใช้บริการ FIT Auto
ลงทะเบียนรับสิทธิ์ตั้งแต่วันนี้

คลิกเพื่ออ่านความคุ้มครอง

FIT Auto ร่วมกับ ทิพยประกันภัย
มอบสิทธิ์ประกันภัยอุบัติเหตุ ฟรี!
ทุนประกันภัยสูงสุด 100,000 บาท
แก่ลูกค้าที่ใช้บริการ FIT Auto
ลงทะเบียนรับสิทธิ์ตั้งแต่วันนี้

คลิกเพื่ออ่านความคุ้มครอง

(เพื่อเป็นช่องทางในการส่งใบรับรองการรับประกันภัย)
กรุณาถ่ายรูปใบเสร็จรับเงินจากการใช้บริการที่ร้าน FIT Auto