ข้อมูลสินค้าเอาประกันภัย

Product Information

ประเภทสินค้า

Product

สินค้าทั่วไปGeneral Cargo/Product
ของใช้ส่วนตัว / ของใช้ในบ้านHousehold item / Personal Effect
& Household Items

วิธีการขนส่ง

Transportation

เครื่องบินAir
เรือVessel
พัสดุไปรษณีย์Post
Courier(DHL, Fedex)

มูลค่าสินค้า

Goods Value

บาทTHB
ดอลล่าห์USD