คุณสามารถอ่าน FAQ การซื้อประกันเดินทางได้

คลิกที่นี่

ประกันเดินทาง ราคาเริ่มต้น 170 บาท  ประกันการเดินทาง ราคาเริ่มต้น 213 บาท

ประกันเดินทาง สบายใจทั่วโลก

ประกันการเดินทาง สบายใจทั่วโลก จากทิพยประกันภัย ให้ความคุ้มครอง
ครอบคลุมทุกการเดินทางทั่วโลก ทั้งชีวิต ทรัพย์สินและค่ารักษา
พยาบาล ให้ ประกันการเดินทาง ดูแลคุณทุกการเดินทาง
ตลอดการเดินทาง และใช้ยื่นขอวีซ่าได้ทันที ตอบสนองทุกความต้องการ

ความคุ้มครอง

เบี้ย ประกันเดินทาง

ค่าเบี้ย ประกันท่องเที่ยว ขึ้นอยู่กับ:

  • แผนประกันการเดินทางที่คุณต้องการ
  • ระยะเวลาเดินทาง

เงื่อนไขการรับประกันเดินทาง

1) แผนประกันเดินทางสำหรับผู้เอาประกันภัยที่มีอายุ 1 - 85 ปี

รายละเอียด
ประกันการเดินทางของคุณ

0 วัน
ระยะเวลาเดินทาง (วัน)