ถามตอบ FAQ

สมัครง่ายๆเพียง 4 ขั้นตอน ดังนี้

  1. กรอกรายละเอียดการเดินทาง อาทิ จุดหมายปลายทาง,วันเริ่มและสิ้นสุดการเดินทาง
  2. เลือกแผนที่ต้องการ
  3. กรอกรายละเอียดส่วนบุคคล
  4. ชำระเงิน

*คู่มือการสมัครประกันเดินทาง ดาวน์โหลด

เลือกวันเริ่มและสิ้นสุดความคุ้มครองตามวันเดินทางบนตั๋วเครื่องบิน

โดยการคุ้มครองจะเริ่มต้นก่อนผู้เดินทางออกจากประเทศไทย 2 ชั่วโมง และดำเนินต่อเนื่องจนกระทั่งผู้เดินทางกลับถึงที่อยู่อาศัยในประเทศไทย หรือภายใน 2 ชั่วโมง นับแต่กลับถึงประเทศไทย หรือจนกระทั่งวันสิ้นสุดระยะเวลาเอาประกันภัย แล้วแต่เหตุการณ์ใดจะเกิดขึ้นก่อน

สามารถชำระผ่านทางบัตรเครดิต VISA,MASTER CARD ของทุกธนาคาร รวมถึงบัตรเดบิตของธนาคารกสิกรไทย

สามารถดำเนินการแก้ไขได้ โดยแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนวันเริ่มคุ้มครอง และส่งรายละเอียดมาที่ Email : a&hbusales@dhipaya.co.th

ติดต่อแจ้งรายละเอียดที่ Dhipaya Hotline (66) 0-2696-3686 ผู้ให้บริการช่วยเหลือฉุกเฉินทางการแพทย์ เพื่อจัดเจ้าหน้าที่ให้บริการจัดการเคลื่อนย้ายเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน หรือเคลื่อนย้ายกลับประเทศ ด้วยวิธีการที่เหมาะสม ตามสภาพการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วย

สามารถซื้อได้ทันที  โดยผู้เดินทางต้องซื้อก่อนออกจากประเทศไทยเท่านั้น

เลือกแผนที่มีผลประโยชน์การคุ้มครองรักษาพยาบาลในต่างประเทศ ที่ทุนประกัน 1,500,000 บาทขึ้นไป (30,000 ยูโร) และระบุประเทศปลายทาง  Schengen 

(สามารถตรวจสอบประเทศในกลุ่มประเทศยุโรป 26 ประเทศ และศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม

ได้ที่ Link : คลิกที่นี่ )

ชำระผ่านทางธนาคาร และรบกวนติดต่อฝ่ายขายประกันสุขภาพฯ Email : a&hbusales@dhipaya.co.th โดยเจ้าหน้าที่จะจัดส่งใบสมัครและเลขบัญชีของบริษัทฯ เพื่อโอนเงินผ่านทางธนาคาร

ทางบริษัทฯจะดำเนินการคืนเบี้ยประกันภัยให้โดยการโอนเงินทางธนาคาร รบวนส่งรายละเอียด หมายเลขกรมธรรม์,สำเนาหน้าบัญชีธนาคาร พร้อมแนบหลักฐานยืนยันการปฏิเสธวีซ่าจากสถานทูต มาที่ Email : a&hbusales@dhipaya.co.th (ต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนวันเริ่มคุ้มครอง)

เพื่อให้ลูกค้าสามารถเข้ารับการรักษาพยาบาลได้ทุกที่ ลูกค้าจำเป็นต้องสำรองจ่ายค่าใช้จ่ายก่อนแล้วจึงนำเอกสารหลักฐานมาเบิกค่ารักษาพยาบาล ที่ฝ่ายสินไหมสุขภาพฯ

กรณีที่ซื้อผ่านเว็บไซต์Tipinsure ใบเสร็จจะออกนามชื่อบุคคล หากมีความประสงค์ต้องการออกใบเสร็จในนามหน่วยงาน หรือบริษัทฯ รบกวนติดต่อฝ่ายขายประกันสุขภาพฯ Email : a&hbusales@dhipaya.co.th

สามารถดูรายละเอียดการเตรียมเอกสารการพิจารณาค่าสินไหมทดแทนของกรมธรรม์การเดินทาง และดาวโหลดแบบฟอร์ม ได้ที่ Link : http://www.dhipaya.co.th/userfiles/file/07_เอกสารประกอบการพิจารณากรมธรรม์อุบัติเหตุการเดินทาง_TA.pdf หรือสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ฝ่ายสินไหมสุขภาพฯ Email : claim_ah@dhipaya.co.th

สำหรับผู้เอาประกันภัยและคู่สมรส อายุไม่เกิน 75 ปี

ฟรี ! ให้ความคุ้มครองบุตรสูงสุด 2 คน ที่อายุระหว่าง 1-21 ปี

ในวงเงินจำกัดความรับผิด 50% ของความคุ้มครองการเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตาหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงเนื่องจากอุบัติเหตุ

ส่วนความคุ้มครองข้ออื่นๆได้รับผลประโยชน์ตามแผนที่ผู้เอาประกันภัยเลือกไว้

ทางบริษัทฯ จะส่งอีเมลยืนยันคำสั่งซื้อ และรายละเอียดการสั่งซื้อประกันการเดินทาง ทางอีเมลตามที่ระบุไว้

สำหรับแผนประกันภัยรายปี เดินทางไม่จำกัดจำนวนครั้งต่อปี คุ้มครองสูงสุดไม่เกิน 180 วันต่อการเดินทางในแต่ละครั้ง

หลังจากชำระเงินเรียบร้อยแล้ว จะได้รับเอกสารหน้าตารางกรมธรรม์เป็นไฟล์ PDF  ทางอีเมลตามที่ระบุไว้  สำหรับใบเสร็จจัดส่งทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ที่ระบุไว้

Call Center 1736