แบบสำรวจความคิดเห็นลูกค้า บมจ. ทิพยประกันภัย

แบบสำรวจความคิดเห็นลูกค้า บมจ. ทิพยประกันภัย

แบบสำรวจความคิดเห็นลูกค้า บมจ. ทิพยประกันภัย

บริษัทฯ ขอขอบคุณท่านที่ไว้วางใจทิพยประกันภัย และขอความกรุณา

ร่วมแสดงความคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ เพื่อนำผลที่ได้มาพัฒนาบริการที่ดียิ่งขึ้นต่อไป

แบบสำรวจฯ ที่ส่งกลับมา บริษัทฯ จะจับรางวัลเพื่อมอบของที่ระลึกทุก ไตรมาส

ท่านอาจเป็นผู้โชคดี ได้รับของที่ระลึกจากเรา


1. ท่านได้รับความพึงพอใจในการให้บริการ

2. ความถูกต้องของเอกสาร / กรมธรรม์

3. ท่านได้รับกรมธรรม์ / เอกสารตามเวลาที่กำหนด


4. เหตุผลที่ท่านเลือกทำประกันกับทิพยประกันภัย


5. ท่านเปิดรับข่าวสารจากทางเว็บไซด์ทิพยประกันภัย (www.dhipaya.co.th) บ่อยแค่ไหน


6. ท่านเคยซื้อประกันภัยออนไลน์ของบริษัททิพยประกันภัยผ่านช่องทางไหน


7. ข้อเสนอแนะเพื่อให้บริการดียิ่งขึ้น