moneyexpo2022

สำหรับออนไลน์ที่ tipinsure.com

 

ซื้อประกัน ง่ายๆ ได้แบบ คุ้มๆ ส่วนลดเดียวกับงาน Money Expo 2022 ตั้งแต่วันที่ 12 – 15 พฤษภาคม 2565

เพียงกรอกโค้ด MONEY2022 ที่ www.tipinsure.com

 

ประกันภัยรถยนต์ ชั้น 1 TIP Lady

• ต่อที่ 1 ส่วนลดค่าเบี้ยสูงสุด 15% (ส่วนลดกล้อง 5% + กรอกโค้ดลดเพิ่ม 10%)

• ต่อที่ 2 รับบัตรน้ำมัน PTT สูงสุด 4,000 บาท

เบี้ยประกันภัย (ไม่รวม พ.ร.บ.)              รับบัตรน้ำมัน PTT

10,001 -15,000                                    500 บาท

15,001 - 20,000                                   1,000 บาท

20,001-25,000                                     1,500 บาท

25,001 -35,000                                    2,000 บาท

35,001 -50,000                                    3,000 บาท

50,001 ขึ้นไป                                         4,000 บาท

 

ประกันภัยรถยนต์ ชั้น 1 TIP Rainbow Car

• ต่อที่ 1 ส่วนลดค่าเบี้ยสูงสุด 15% (ส่วนลดกล้อง 5% + กรอกโค้ดลดเพิ่ม 10%)

• ต่อที่ 2 รับบัตร Starbucks มูลค่า 1,000 บาท

 

ประกันภัยรถยนต์ ชั้น 1 TIP Premium

ส่วนลดค่าเบี้ยสูงสุด 15% (ส่วนลดกล้อง 5% + กรอกโค้ดลดเพิ่ม 10%)

 

ประกันภัยรถยนต์ ชั้น 1 TIP Premium Plus

ส่วนลดค่าเบี้ยสูงสุด 15% (ส่วนลดกล้อง 5% + กรอกโค้ดลดเพิ่ม 10%)

 

ประกันภัยสุขภาพ TIP Rainbow Care

• ต่อที่ 1 ส่วนลดค่าเบี้ย กรอกโค้ดลด 10%

• ต่อที่ 2 รับบัตร Starbucks มูลค่า 1,000 บาท

 

ประกันภัยสุขภาพ TIP Health Insure ยันต์ กรอกโค้ดลด 10%

 

ประกันภัยสุขภาพ TIP Smart Health Care / TIP Deluxe Health Care กรอกโค้ดลด 10%

 

ประกันอัคคีภัยสำหรับที่อยู่อาศัย บ้านทิพยยิ้มได้ กรอกโค้ดลด 23%

 

ประกันอัคคีภัยสำหรับที่อยู่อาศัย TIP Condo Life กรอกโค้ดลด 18%

 

ประกันภัยอุบัติเหตุ PA Plus กรอกโค้ดลด 15%

 

ประกันภัยไซเบอร์ กรอกโค้ดลด 18%

 

ประกันภัยสัตว์เลี้ยง กรอกโค้ดลด 18%

 

พิเศษ! รับเพิ่ม บัตรโลตัส มูลค่าสูงสุด 1,000 บาท (มูลค่าบัตรโลตัสขึ้นอยู่กับเบี้ยประกันภัยที่กำหนด)

เบี้ยประกัน 5,000 – 9,999                   รับบัตรโลตัส 300 บาท

เบี้ยประกัน 10,000 – 14,999               รับบัตรโลตัส 500 บาท

เบี้ยประกัน 15,000 – 19,999               รับบัตรโลตัส 800 บาท

เบี้ยประกัน 20,000 บาทขึ้นไป              รับบัตรโลตัส 1,000 บาท

 

พิเศษ! ผ่อน 0% นานสูงสุด 10 เดือน (การผ่อนชำระขึ้นอยู่กับประเภทของประกันภัย และเบี้ยประกันภัยที่กำหนด)

 

หมายเหตุ:

  • รายการส่งเสริมการขายนี้ สำหรับผู้ซื้อประกันภัย ตั้งแต่วันที่ 12 – 15 พฤษภาคม 2565
  • รายการส่งเสริมการขายจัดส่งทางไปรษณีย์ภายใน 20 วันทำการ หลังจากวันที่ 15 พฤษภาคม 65
  • เงื่อนไขการผ่อนชำระผ่านบัตรเครดิตเป็นไปตามแต่ละธนาคารกำหนด
  • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไข ก่อนการทำประกันภัยทุกครั้ง
  • เงื่อนไขความคุ้มครองเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนด

 

 

 

ระยะเวลา

ตั้งแต่ 12 พฤษภาคม 2565 - 15 พฤษภาคม 2565