ซื้อประกันเดินทางต่างประเทศรับส่วนลด 10% และ Grab Code มูลค่าสูงสุด 500 บาท

ซื้อประกันเดินทางต่างประเทศรับส่วนลด 10% และ Grab Code มูลค่าสูงสุด 500 บาท

โปรโมชั่นพิเศษ! 

เฉพาะผู้ที่ซื้อประกันภัยเดินทางต่างประเทศ ผ่านเว็บไซต์ TIPINSURE.com 

กรอกโค้ดก่อนชำระเงิน

กรอกโค้ด ENJOY

  • รับทันทีส่วนลด 10% 

 

พิเศษ! เพียงแค่ซื้อประกันเดินทางต่างประเทศที่มีเบี้ยประกันรวม 1,000 บาทขึ้นไป (หลังกรอกโค้ด และหักส่วนลดแล้ว)

เบี้ยประกัน 1,000 - 2,500 บาท รับ 100 บาท

เบี้ยประกัน 2,501 - 5,000 บาท รับ 200 บาท

เบี้ยประกัน 5,001 บาทขึ้นไป รับ 500 บาท

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่: Facebook Fanpage ทิพยประกันภัย

ระยะเวลา

ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2567 - 30 กันยายน 2567

ซื้อออนไลน์

*ลูกค้าจะได้รับ Grab Code มูลค่า 100 บาท จำนวนสูงสุด 5 โค้ด (สามารถใช้ได้ 1 โค้ด/การสั่งซื้อ 1 ครั้ง โดยไม่สามารถเปลี่ยนแปลง ขยายระยะเวลาได้ หรือเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้) ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องเป็นลูกค้าใหม่ที่ซื้อกรมธรรม์ประกันเดินทางต่างประเทศแผนใดก็ได้ผ่านช่องทาง TIPINSURE.com ภายในวันที่ 1 ก.ค. 2567 - 30 ก.ย. 2567 เท่านั้น

*Grab Code ไม่สามารถแลก เปลี่ยน โอน หรือทอน เป็นเงินสดได้ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะจัดส่งโค้ดทาง SMS ไปยังเบอร์ของผู้เอาประกันภัยคนแรกที่ระบุไว้ในแต่ละรายการคำสั่งซื้อที่ระบุ/แจ้ง ภายใน 15 วันทำการ หลังจากสิ้นสุดเดือนที่ซื้อประกันภัย

*เงื่อนไขการร่วมกิจกรรมเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด 

*รายการส่งเสริมการขายดำเนินการโดย บริษัท อะมิตี้ อินชัวร์รันซ์ โบรคเกอร์ จำกัด

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด ผู้ซื้อควรศึกษารายละเอียดเงื่อนไขและความคุ้มครองก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง