ประกันภัยทิพยโควิด-19

ประกันภัยทิพยโควิด-19 หมดห่วงค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองจนถึงระยะสุดท้าย และยังดูแลเมื่อมีภาวะแทรกซ้อนจากการแพ้วัคซีน อีกทั้งได้เพิ่มสิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าประกันทิพยโควิด-19 หากตรวจพบเชื้อไวรัส ทิพยดูแลคนที่คุณรัก ด้วยการคุ้มครองค่าใช้จ่ายในการตรวจหาการติดเชื้อสำหรับบุคคลในครอบครัว และบุคคลที่อาศัยอยู่ร่วมกัน สูงสุด 3 คน วงเงินไม่เกิน 10,000 บาท/ปี
เช็คราคา >

ความคุ้มครอง

การประกันภัยส่วนบุคคลคุ้มครองการติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา (Coronavirus (2019-nCoV))
ด้วยแผนคุ้มครองที่เหมาะสม คุ้มครองต่อเนื่องจนระยะสุดท้ายชดเชยสูงสุด 2,000,000 บาท

เจอ จ่าย แต่ไม่จบ คุ้มครองต่อจนถึงระยะสุดท้าย

 • ค่าเบี้ยเริ่มต้นเพียง 150 บาทต่อปี
 • ราคาเท่ากันทุกช่วงอายุ
 • หากรักษาไม่หาย ทรุดหนักถึงระยะโคม่า ชดเชยสูงสุดถึง 2,000,000 บาท

มีระยะเวลารอคอย (Waiting Period) 14 วัน
นับจากวันที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับครั้งแรก


เช็คราคา

คุ้มครองการแพ้ฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสโควิด-19

 • ขยายความคุ้มครองสำหรับลูกค้าที่ถือกรมธรรม์ ประกันภัยโควิด-19 ของบริษัทฯ ให้ฟรี โดยเพิ่มคุ้มครองการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสโควิด-19 กรณีหากเกิดภาวะแทรกซ้อน หรือ ผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีนและ ต้องเข้ารับการรักษาพยาบาลเป็นผู้ป่วยใน (IPD) หรือหากเกิด ภาวะโคม่า ก็จะได้รับความคุ้มครองเท่ากับกรมธรรม์ที่ลูกค้าได้ถือไว้ สุงสูดถึง 1,000,000 บาท (ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์) รวมถึงลูกค้าใหม่ ที่ซื้อกรมธรรม์ประกันภัยโควิด-19 ของทิพยประกันภัย

เช็คราคา

คุณสมบัติผู้เอาประกันภัย

 • คนไทย อายุ 1-99 ปี
 • ต่างชาติที่พำนักในประเทศ ไทยอย่างน้อย 6 เดือน หรือมี work permit
 • ไม่คุ้มครองการติดเชื้อ ก่อนการทำประกันภัย
เช็คราคา

ช่องทางการซื้อ

 • ซื้อประกันออนไลน์
เช็คราคา
เช็คราคา

เงื่อนไขการรับการประกันภัยส่วนบุคคลคุ้มครองการติดเชื้อไวรัสโคโรนา


 1. ผู้เอาประกันภัยอายุระหว่าง 1 ปี - 99 ปี (ปี พ.ศ. ปัจจุบัน ลบด้วยปี พ.ศ. เกิด) ณ วันที่ทำประกันภัย
 2. กรมธรรม์ประกันภัยนี้ไม่คุ้มครองผู้ที่ติดเชื้อ หรือเป็นผู้ที่สงสัยว่าจะติดเชื้อ “โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Coronavirus (2019-nCoV))” (รวมถึงภาวะแทรกซ้อน) ที่เป็นอยู่ก่อนการเอาประกันภัย และยังมิได้รักษาให้หายขาด
 3. *การเจ็บป่วยด้วยภาวะโคม่า หรือ ภาวะสมองตายและระบบประสาทล้มเหลว หรือ การเจ็บป่วยระยะสุดท้ายซึ่งเป็นการเจ็บป่วยรุนแรงที่แพทย์ลงความเห็นว่าไม่มีวิธีการรักษาให้หายได้ และ/หรือ เป็นสาเหตุทำให้เสียชีวิตโดยมีสาเหตุหลักมาจากติดเชื้อไวรัสโคโรนา
 4. ผู้เอาประกันภัยภาคสมัครใจ 1 คน ต่อ ทุนประกันภัยดังนี้
  • กรณีเลือกแบบมีค่ารักษาพยาบาล ทุนประกันภัยต่อคนไม่เกิน 1,000,000 บาท และ/หรือ ค่ารักษาพยาบาลไม่เกิน 100,000 บาท
  • กรณีเลือกแบบไม่มีค่ารักษาพยาบาล ทุนประกันภัยต่อคนไม่เกิน 2,000,000 บาท
   *ยกเว้นแผน IS ผู้เอาประกันภัยภาคสมัครใจ 1 คน สามารถซื้อแผนนี้ได้สูงสุด 1 กรมธรรม์
 5. ไม่คุ้มครองการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Coronavirus (2019-nCoV) ภายในระยะเวลา 14 วัน (Waiting Period) นับจากวันที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับครั้งแรก
 6. ผลประโยชน์และความคุ้มครองเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Coronavirus (2019-nCoV))
 7. ขณะซื้อกรมธรรม์ประกันภัยส่วนบุคคลคุ้มครองการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Coronavirus (2019-nCoV)) ผู้เอาประกันภัยต้องพำนักอาศัยอยู่ในประเทศไทย (กรณีชาวต่างชาติต้องมี Passport และ Work permit หรือมีการพำนักอยู่ในประเทศไทยมากกว่า 6 เดือนขึ้นไป)