ปรับเพิ่มเท่าตัว!! ค่าธรรมเนียมใบขับขี่ เริ่มใช้แล้ว | Tip Insure

จำนวนผู้เข้าชม : 15296

ปรับเพิ่มเท่าตัว!! ค่าธรรมเนียมใบขับขี่ เริ่มใช้แล้ว

กรมการขนส่งทางบก ปรับอัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขับรถชนิดชั่วคราวเพิ่มขึ้นอีกเท่าตัว เพื่อให้สอดคล้องกับการขยายอายุใบอนุญาตขับรถ ที่เพิ่มขึ้นเป็น 2 ปี มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 23 พฤษภาคม 2559

ตามที่กรมการขนส่งทางบกได้ขยายอายุใบอนุญาตขับรถชนิดชั่วคราว จากเดิม 1 ปี เพิ่มขึ้นเป็น 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2558 ที่ผ่านมา ดังนั้น เพื่อให้การจัดเก็บค่าธรรมเนียมสอดคล้องกับอายุใบอนุญาตขับรถตามข้อเท็จจริง กระทรวงคมนาคมจึงได้ประกาศกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2559  โดยกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขับรถชนิดชั่วคราวใหม่ ดังนี้

ใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราว

ค่าธรรมเนียม ปรับจาก 100 บาท เป็น 200 บาท อายุการใช้งาน 2 ปี

 

ใบอนุญาตขับรถยนต์สามล้อส่วนบุคคลชั่วคราว

ค่าธรรมเนียม ปรับจาก 50 บาท เป็น 100 บาท อายุการใช้งาน 2 ปี

 

ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราว

ค่าธรรมเนียม ปรับจาก 50 บาท เป็น 100 บาท อายุการใช้งาน 2 ปี

 

ขอขอบคุณข้อมูลจาก: 

เว็บไซต์กรมการขนส่งทางบก www.dlt.go.th

 

 

 

"ขับรถยนต์อย่างอุ่นใจให้ทิพยประกันภัยเป็นเพื่อนร่วมทางด้วยนะครับ"

 

เลือกซื้อ ประกันรถยนต์ ประกันรถยนต์ชั้น 1จากทิพยประกันภัยง่ายๆ คลิกเลย!!

ประกันภัยรถยนต์ ออนไลน์

 

หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

Facebook Fanpage ทิพยประกันภัย

 

 

บทความที่เกี่ยวข้อง