ต่อใบขับขี่ จองวันที่อบรมได้ ไม่ต้องเสียเวลา

จำนวนผู้เข้าชม : 27
     กรมการขนส่งทางบก เปิดให้ผู้ขอใบขับขี่จองคิวอบรมภาคทฤษฎีล่วงหน้า ทางเว็บไซต์ของกรมการขนส่งฯ ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ
ใครสามารถจองคิวอบรมได้บ้าง
ผู้ขอใบขับขี่รถยนต์, รถจักรยานยนต์, รถยนต์สามล้อ ทั้งชนิดชั่วคราว (รายใหม่) และต่ออายุใบอนุญาตที่หมดอายุเกิน 1 ปี หรือ 3 ปี
 
ขั้นตอนในการจองคิวอบรม
1. เข้าเวปไซต์ http://ebooking.dlt.go.th/ebooking/
ขอบคุณภาพ : ebooking.dlt.go.th
 
2. กรอกข้อมูลส่วนตัว
ขอบคุณภาพ : ebooking.dlt.go.th
 
3. จดหมายเลข Ticket ID และ หมายเลขจองที่ เพื่อใช้ติดต่อกับเจ้าหน้าที่ ในวันที่มาอบรมและทดสอบ 
หากต้องการเปลี่ยนแปลง วัน เวลา สถานที่การอบรม สามารถดำเนินการด้วยตนเองได้ที่ เมนูแก้ไขข้อมูลการจองที่นั่งอบรม ซึ่งต้องแก้ไขล่วงหน้าก่อนวันอบรม 2 วัน
ขอบคุณภาพ : pptvhd36.com
 
กรณีขอใบขับขี่ใหม่ และใบขับขี่รถส่วนบุคคลชั่วคราว (ขาดเกิน 1 ปี และขาดเกิน 3 ปี)
วันที่ 1 :
  • ทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย
  • อบรม จำนวน 5 ชั่วโมง
  • ทดสอบข้อเขียน
  • ทดสอบข้อเขียนผ่านจองคิวขับรถยนต์
 
วันที่ 2 :
  • ทดสอบขับรถ (กรณีใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคลชั่วคราว ขาดเกิน 1 ปี ไม่ต้องทดสอบขับรถ)
  • รับใบอนุญาตขับขี่ (สำหรับผู้ที่ผ่านการทดสอบข้อเขียนและขับรถ)
 
กรณีต่ออายุใบขับขี่รถส่วนบุคคล
วันที่ 1  (ขาดเกิน 1 ปี)
  • ทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย
  • อบรมไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง
  • ทดสอบข้อเขียน (ทดสอบข้อเขียนผ่าน สามารถรับใบขับขี่ได้เลย)
 
วันที่ 2 (ขาดเกิน 3 ปี)
  • ทดสอบขับรถ  (ทดสอบข้อเขียนและขับรถผ่าน สามารถรับใบขับขี่ได้เลย)
 
เตรียมเอกสารให้พร้อม
1. บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริง (ข้อมูลในบัตรและรูปหน้าในบัตร ต้องชัดเจน)
2. ใบรับรองแพทย์แสดงว่าผู้ขอไม่มีโรคประจำตัว อันอาจเป็นอันตรายขณะขับรถ และไม่เป็นคนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือน ซึ่ง มีอายุใช้ได้ตามที่แพทย์ผู้รับรองกำหนด (มีที่อยู่และตราประทับสถานสถานพยาบาลให้ชัดเจน) สำหรับผู้ขอรับใบอนุญาต ขับรถใหม่ และใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคลชั่วคราว ขาดเกิน 1 ปี / ขาดเกิน 3 ปี และใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคล ขาดเกิน 3 ปี)
3. ใบอนุญาตขับรถฉบับเดิม (ถ้ามี)
 

เลือกซื้อ ประกันรถยนต์ ประกันรถยนต์ชั้น 1จากทิพยประกันภัยง่ายๆ คลิกเลย!!

ประกันภัยรถยนต์ ออนไลน์

 

ปล. กดติดตาม เพจ ทิพยประกันภัย แล้วคุณจะไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวบนโลกโซเชียล อินทุกกระแส ครับ 


ที่มา : www.dlt.go.th

บทความที่เกี่ยวข้อง