ใบเคลมมีอายุกี่ปี เรื่องใกล้ตัวที่คนใช้รถต้องรู้!!!

จำนวนผู้เข้าชม : 16177

ใบเคลมมีอายุกี่ปี เรื่องใกล้ตัวที่คนใช้รถต้องรู้!!!

ใบเคลมที่เรารู้จักนั้น มีชื่อเรียกอย่างเป็นทางการว่า "ใบรับรองความเสียหาย" เมื่อเกิดอุบัติเหตุ ไม่ว่าจะมีคู่กรณีหรือไม่ก็ตาม บริษัทประกันภัยจะออกใบเคลมให้กับเรา (ผู้เอาประกันภัย) เพื่อยืนยันกับศูนย์บริการหรืออู่ ว่า บริษัทประกันภัยรายนั้นๆ จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าเสียหายที่เกิดขึ้นกับรถของลูกค้าตามที่ระบุไว้ในใบเคลม

ใบเคลมที่ว่านั้นจะมีอายุ 2 ปี นับตั้งแต่วันที่บริษัทประกันภัยออกเอกสารครับ หมายความว่า เราจะสามารถนำรถเข้าซ่อมเมื่อไหร่ก็ได้ภายใน 2 ปีครับ แต่ขอแนะนำว่า หากได้รับใบเคลมจากบริษัทประกันภัยมาแล้ว เราควรนำรถเข้าซ่อมที่ศูนย์บริการหรืออู่ภายใน 15 วันครับ

ทำไมน่ะหรอ ?
เพราะว่าเมื่อปล่อยไว้ไปเป็นเวลานาน ความเสียหายที่เกิดจากอุบัติเหตุอาจจะลุกลามเกินกว่าที่ได้ระบุไว้ในใบเคลม

ตัวอย่าง เช่น อาจมีรอยสนิมเกิดขึ้น จากการที่เราไม่นำรถเข้าไปซ่อมที่ศูนย์บริการหรืออู่ ปล่อยรถทิ้งไว้เป็นเวลานานทำให้ตัวรถถูกสนิมกัดกร่อนไปตามกาลเวลา ซึ่งในกรณีนี้ บริษัทประกันภัยเค้าจะรับผิดชอบเฉพาะความเสียหายที่เกิดจากอุบัติเหตุเท่านั้นนะครับ 

ส่วนความเสียหายที่เกิดเพิ่มขึ้นมาภายหลังจากอุบัติเหตุ เราจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการซ่อมเอง

ดังนั้น เพื่อสวัสดิภาพของเงินในกระเป๋าแล้ว 
เราจึงควรนำรถเข้าซ่อม ณ ศูนย์บริการ หรืออู่ ภายใน 15 วันครับ​

 

"ขับรถยนต์อย่างอุ่นใจให้ทิพยประกันภัยเป็นเพื่อนร่วมทางด้วยนะครับ"

 

เลือกซื้อ ประกันรถยนต์ ประกันรถยนต์ชั้น 1จากทิพยประกันภัยง่ายๆ คลิกเลย!!

ประกันภัยรถยนต์ ออนไลน์

 

หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

Facebook Fanpage ทิพยประกันภัย

 

บทความที่เกี่ยวข้อง