วีซ่าเชงเกน ตอนที่ 1 วีซ่าเชงเกนคืออะไร

จำนวนผู้เข้าชม : 5074

วีซ่าเชงเกน

ตอนที่ 1 วีซ่าเชงเกน คืออะไร

หลายคนคงจะคุ้นหูกับคำว่า "วีซ่าเชงเกน"  (Schengen Visa)
จะไปเที่ยวยุโรป ทำไมต้องขอวีซ่าเชงเกนนะ

แล้ว "วีซ่าเชงเกน" คือ อะไรล่ะ

วีซ่าเชงเกน เป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงเชงเกน (Schengen Agreement) ซึ่งต่อมาข้อตกลงดังกล่าวได้กลายเป็นกฎหมายของสหภาพยุโรป

ข้อตกลงเชงเกน มีใจความสำคัญว่า การอนุญาตให้สมาชิกในกลุ่มเชงเกนสามารถเดินทางระหว่างประเทศภายในกลุ่มได้ โดยไม่ต้องถือหนังสือเดินทาง และมีผลบังคับใช้ครอบคลุมรวมถึงบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ประชาชนของประเทศสมาชิก นั่นก็คือ นักท่องเที่ยวด้วยครับ

เชงเกน ประกอบด้วยประเทศในสหภาพยุโรป 22 ประเทศ และนอกสหภาพ 4 ประเทศ รวม 26 ประเทศ ดังนี้

1. สหภาพยุโรป 22 ประเทศ
      - ออสเตรีย
      - เบลเยี่ยม
      - สาธารณรัฐเชก
      - เดนมาร์ก
      - เอสโตเนีย
      - ฟินแลนด์
      - ฝรั่งเศส
      - เยอรมนี
      - กรีซ
      - ฮังการี
      - อิตาลี
      - ลัตเวีย
      - ลิธัวเนีย
      - ลักเซมเบิร์ก
      - มอลตา
      - เนเธอร์แลนด์
      - โปแลนด์
      - โปรตุเกส
      - สโลวัก
      - สโลวีเนีย
      - สเปน
      - สวีเดน

2. นอกสหภาพยุโรป 4 ประเทศ
      - นอร์เวย์
      - ไอซ์แลนด์
      - สวิตเซอร์แลนด์
      - ลิกเตนสไตน์

 

สำหรับการขอวีซ่าเชงเกน มีขั้นตอนในเบื้องต้น ดังนี้ครับ

1. กรอกใบสมัคร และลงนามในใบสมัครขอวีซ่า
    โดยสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้จากเวปไซต์ของสถานฑูตประเทศที่ต้องการเดินทางไปท่องเที่ยว

2. หนังสือเดินทาง (Passport)
    จะต้องไม่หมดอายุระหว่างที่เดินทางอยู่ในกลุ่มประเทศเชงเกน

3. แจ้งวัตถุประสงค์การเดินทาง
    เช่น ท่องเที่ยว การศึกษา ธุรกิจ ฯลฯ

4. ยื่นหลักฐานทางการเงิน
    ที่แสดงให้เห็นว่ามีทรัพย์สินเพียงพอต่อการใช้จ่ายในช่วงเดินทาง

5. ระบุแผนการเดินทางอย่างละเอียด พร้อมหลักฐานการจองที่พัก และการเดินทาง

6. มีประกันภัยการเดินทาง
    โดย มีวงเงินประกันอย่างน้อย 30,000 ยูโร หรือ 1,500,000 บาท

 

สำหรับท่านใดที่วางแผนจะเดินทางแล้วยังไม่มี ประกันเดินทาง

เราขอแนะนำ ประกันท่องเที่ยว จาก ทิพยประกันภัย ที่คุ้มครองคุณทุกการเดินทาง

สามารถเข้าไปดูรายละเอียดความคุ้มครอง ได้ที่

ประกันการเดินทาง

หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

Facebook Fanpage ทิพยประกันภัย

ท่องเที่ยวอย่างปลอดภัย ให้ทิพยประกันภัยดูแลคุณ และคนที่คุณรักตลอดการเดินทางนะครับ​

 

ขอขอบคุณข้อมูลจาก: เว็บไซต์คณะผู้แทนสหภาพยุโรปประจำประเทศไทย
http://eeas.europa.eu/delegations/thailand/eu_travel/visa/index_th.htm

บทความที่เกี่ยวข้อง