โครงการประกวด TIPInsure Viral Clip Contest Season 2 หัวข้อ “เรื่องง่ายๆ ในชีวิตประจำวัน”

จำนวนผู้เข้าชม : 1046

ประกวด TIPInsure Viral Clip Contest Season 2
หัวข้อ “เรื่องง่ายๆ ในชีวิตประจำวัน”

         www.tipinsure.com โดย บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ขอเชิญชวนนักเรียน นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดคลิปสั้นเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับการการจัดการกับสิ่งรอบตัวในชีวิตประจำวัน ที่ใครหลายๆ คนอาจไม่เคยสังเกตมาก่อนว่ามันทำได้ แถมทำให้ชีวิตเราสะดวกมากขึ้นอีกด้วย ภายใต้หัวข้อ “เรื่องง่ายๆ ในชีวิตประจำวัน” ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวม 100,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

 

รางวัลการประกวด
รอบชิงชนะเลิศ

            รางวัลชนะเลิศ ทุนการศึกษา                       40,000 บาท    พร้อมเกียรติบัตร

            รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ทุนการศึกษา       20,000 บาท    พร้อมเกียรติบัตร

            รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ทุนการศึกษา       10,000 บาท    พร้อมเกียรติบัตร

            รางวัลชมเชย ทุนการศึกษา                          5,000 บาท    พร้อมเกียรติบัตร

            รางวัล Popular Vote  ทุนการศึกษา               5,000 บาท    พร้อมเกียรติบัตร

รอบคัดเลือก(Storyboard)

            จำนวน 10 ทีม ทีมละ 2,000 บาท  รวมเป็น     20,000 บาท    พร้อมเกียรติบัตร

           

กติกาการส่งผลงาน
     

1. ผู้เข้าประกวดจะต้องเป็นนักเรียนระดับมัธยมปลาย หรือนิสิต นักศึกษา ระดับปริญญาตรี หรือบุคคลทั่วไป

            2. ผู้เข้าประกวดสามารถสมัครแบบเดี่ยว หรือ แบบทีมได้โดยไม่จำกัดจำนวนสมาชิกในทีม

            3. เนื้อหาในคลิปต้องเกี่ยวกับ “เรื่องง่ายๆ ในชีวิตประจำวัน”

            4. ผลิตผลงานคลิปสั้นความยาว ไม่เกิน 1 นาที ภายใต้หัวข้อ “เรื่องง่ายๆ ในชีวิตประจำวัน” เพื่อถ่ายทอดมุมมองการใช้ชีวิต ในรูปแบบคลิปวิดีโอ โดยไม่จำกัดรูปแบบการนำเสนอ เทคนิคการถ่ายทำ เทคนิคการผลิต และการตัดต่อ พร้อมคำอธิบายรายละเอียดผลงาน มีเนื้อหาน่าสนใจ เพื่อดึงดูดคนให้เกิดการแชร์ หรือบอกต่อ ขนาดความละเอียดของไฟล์ไม่ต่ำกว่า 720p ผู้เข้าประกวดสามารถส่งผลงานได้มากกว่า 1 ผลงาน

            5. ส่งผลงานรอบคัดเลือกเป็น Storyboard พร้อมใบสมัครที่ tipinsureweb@gmail.com ภายในวันที่ 29 สิงหาคม - 4 กันยายน 2559 สามารถ Download ใบสมัคร และ Logo TIPInsure ได้ที่ www.tipinsure.com

            6. ประกาศผลผู้ผ่านเข้ารอบ 10 ทีม วันที่ 8 กันยายน 2559 ผ่าน www.tipinsure.com และ FB Fanpage ทิพยประกันภัย (www.facebook.com/Dhipaya.insurance)

            7. ส่งผลงานรอบตัดสินเป็น Viral Clip ภายในวันที่ 28 กันยายน 2559

            8. ประกาศผลผู้ชนะเลิศ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 ผ่าน www.tipinsure.com และ FB Fanpage ทิพยประกันภัย (www.facebook.com/Dhipaya.insurance)

             9. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ผลงานที่ส่งมาจะต้องขึ้นเครดิตคำว่า “TIP Insure ประกันภัยออนไลน์” ในตอนจบของคลิป

 

เกณฑ์การตัดสิน
รอบคัดเลือก(Storyboard) 10 ทีม

         1. ประเด็นในการนำเสนอสอดคล้องกับแนวคิด “เรื่องง่ายๆ ในชีวิตประจำวัน”

         2. ความคิดสร้างสรรค์                                                                

         3. เทคนิคในการนำเสนอผลงาน

รอบตัดสิน
เพื่อคัดเลือกรางวัลชนะเลิศ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

         1. คะแนนจากคณะกรรมการ  70%

                - ประเด็นในการนำเสนอสอดคล้องกับแนวคิด “เรื่องง่ายๆ ในชีวิตประจำวัน”

                - ความคิดสร้างสรรค์                                                                  

                - เทคนิคในการนำเสนอผลงานและคุณภาพของการถ่ายทำ 

         2. คะแนนยอดวิวของคลิป  30%

          ทางผู้จัดงานจะนำคลิปของผู้เข้าประกวด 10 ทีม ไปอัพโหลดลงใน facebook และ Youtube แล้วส่งลิงค์ให้กับผู้เข้าประกวด เพื่อนำไปเผยแพร่ผ่านช่องทางต่างๆ ในวันที่ 1 ตุลาคม 2559 และวัดผล feedback  ของผู้ชม โดยคณะกรรมการจะนำยอดวิวมาเป็นคะแนนตัดสินจนถึงวันที่ 30 ตุลาคม 2559

          หมายเหตุ : ยอดวิวทั้งหมดวัดจากสถิติใน facebook และ Youtube  นับยอดวิวที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเท่านั้น

 

เงื่อนไขในการส่งผลงานตลอดโครงการ

            1. ผลงานทั้งหมด หรือส่วนหนึ่งส่วนใดในคลิปที่ส่งเข้าร่วมโครงการจะต้องเป็นผลงานต้นฉบับที่ ไม่เคยส่งเข้าประกวด หรือได้รับรางวัลใดๆ มาก่อน หากคณะกรรมการตรวจพบขอสงวนสิทธิ์ในการเข้าร่วมโครงการ

            2. ผลงานจะต้องไม่ลบหลู่ต่อสถาบันชาติศาสนา พระมหากษัตริย์ เเละต้องไม่สร้างความเเตกเเยกโดยไม่เหมาะสม

            3. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์หรือทรัพย์สินทางปัญญาใดๆ ไม่ผิดกฎหมาย ไม่ก้าวล่วงในเรื่องสิทธิส่วนบุคคล และไม่ขัดต่อศีลธรรมอันดีงามของสังคม ทั้งนี้ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว ในกรณีผลงานนั้นละเมิดลิขสิทธิ์หรือทรัพย์สินทางปัญญาอื่นใดของบุคคลอื่น

            4. ผู้จัดงานจะเก็บรักษาผลงานที่ผ่านการประกวดทุกชิ้นไว้โดยไม่มีการยกเว้นใดๆ ทั้งสิ้น ผลงานเเละเอกสารการสมัครที่ไม่ผ่านการคัดเลือกจะไม่มีการส่งคืนผู้สมัครไม่ ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

            5. ข้อมูลส่วนตัวของผู้เข้าร่วมการประกวดทุกคนที่กรอกรายละเอียดไว้ในใบสมัครจะถูกเก็บรักษาไว้ตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด

            6. คลิปผลงานทั้งหมดที่ส่งเข้าประกวดถือเป็นกรรมสิทธิ์และลิขสิทธิ์ของ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) แต่เพียงผู้เดียว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์

            7. ตลอดระยะเวลาโครงการผู้จัดงานมีสิทธิ์ปรับปรุงเปลี่ยนเเปลงเเก้ไขกฎข้อบังคับต่างๆ ได้ตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องเเจ้งให้ทราบล่วงหน้า

            8. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด และผู้ส่งผลงานเข้าประกวดมีสิทธิ์ได้รับรางวัลสูงสุดเพียงรางวัลเดียว ทั้งนี้ผลงานที่ส่งเข้าประกวดที่ไม่ถูกต้องตามกติกาการประกวดข้อใดข้อหนึ่ง จะไม่ได้รับการพิจารณา และแม้ว่าจะได้รับการพิจารณาให้รับรางวัลใดรางวัลหนึ่งไปแล้ว หากมีการท้วงติงถึงการทำผิดกติกาข้อใดข้อหนึ่งของผลงานที่ได้รับรางวัลไปแล้ว และสามารถพิสูจน์ได้ว่าทำผิดกติกา ผู้จัดงานสามารถยกเลิก และเปลี่ยนแปลงการตัดสิน รวมทั้งขอคืนรางวัลได้ ภายใน 1 เดือน นับจากวันที่ประกาศผลการตัดสิน

            9. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

                เจ้าของโครงการและผู้ดำเนินการ ส่วนบริหารโครงการพิเศษ ฝ่ายกลยุทธ์องค์กร

                Email: tipinsureweb@gmail.com 

                Facebook Fanpage: ทิพยประกันภัย (www.facebook.com/Dhipaya.insurance)

                Line Official: TIP Insure (ID: @tipinsure)

คุณณัฐพงศ์ ขุนอาสา      โทรศัพท์ 02-239-2200   ต่อ 4641

คุณชวนากร เณรตาก้อง   โทรศัพท์ 02-239-2200   ต่อ 4644

คุณนันทิชา ขันธวิจารณ์   โทรศัพท์ 02-239-2200   ต่อ 4642

 

ดาวน์โหลดเอกสาร

            ใบสมัครการประกวด TIPInsure Viral Clip Contest Season 2

            รายละเอียดโครงการประกวด TIPInsure Viral Clip Contest Season 2