อุ่นใจได้ในทุกเส้นทางกับทิพยประกันภัย

เช็คราคา

ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1

คุ้มครองสุงสุด ทั้งความเสียหาย แบบมีและไม่มีคู่กรณี รวมถึงรถยนต์สูญหาย ไฟไหม้ น้ำท่วม
พวกเราทิพยประกันภัย ขายประกันรถยนต์ราคาถูก โปรโมชั่นเพียบ และมีบริการเป็นเลิศ พร้อมดูแลทุกคน

พ.ร.บ.

พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535 (ประกัน พรบ รถยนต์)

เปรียบเทียบความคุ้มครองประกันรถยนต์

ความคุ้มครอง 1 2+ 3+ 3
คู่กรณี
ทรัพย์สิน ?
บุคคล ?
รถเรา
รถเสียหาย ?
รถหาย ?
รถไฟไหม้ ?
น้ำท่วม ?
บุคคลภายในรถ
บาดเจ็บ ?
เสียชีวิต ?
คุ้มครอง คุ้มครองเฉพาะชนยานพาหนะทางบก ไม่คุ้มครอง